PR INFO / ANVÄNDNINGSVILLKOR


LELO skyddar sina och fotografernas rättigheter från intrång och felaktigt användande. Därför är det viktigt att du hanterar detta bildmaterial på rätt sätt och i enlighet med våra användningsvillkor. Endast godkända journalister får använda bilder från LELOs bildgalleri. Bilderna kan endast laddas ner om du ar ett användarnamn och lösenord. Vänligen kontakta LELO för hjälp. När du använder en LELO bild måste det alltid anges att bilden kommer från LELO. Om fotografens namn är angivet ska detta också visas. Det är inte tillåtet att förändra eller redigera om LELOs bilder. Att använda en LELObild som omslag kräver godkännande av LELO i förväg. Upphovsrätten är skyddad enligt lag. LELO och fotograferna reserverar alla rättigheter till dessa bilder. LELO och fotograferna accepterar inga intrång på dessa rättigheter och användningsvillkor.

© 2003- 2017 LELOi AB

English  |  Deutsch  |  español  |  français  |  italiano  |  português  |  русский  |  svenska  |  简体中文  |  繁體中文  |  日本語  |  한국어